Bioenergoterapia

jest najstarszą metodą uzdrawiania. Polega na przekazywaniu choremu przez bioterapeutę swojej energii biologicznej przez dotyk lub działanie na odległość.
Jest metodą nieinwazyjną, doskonale uzupełniającą metody konwencjonalne, cechuje się holistycznym podejściem do pacjenta. W leczeniu metodami naturalnymi  charakterystyczne jest to, że kuracja odbywa się głównie drogą wiodącą przez psychikę pacjenta, drogą duchową, dzięki której uzyskujemy wyleczenie także ciała. Nie jest już tajemnicą, iż działania bioenergoterapeutyczne i psychoterapeutyczne są w stanie zahamować lub wręcz cofnąć zmiany spowodowane chorobami nowotworowymi. Zatem bioterapeuta wykrywa miejsce zaburzeń energetycznych w ciele chorego, usuwa blokady energetyczne i ładuje pozytywną energią miejsca, gdzie jej brakuje.
Podczas trwania zabiegu może pojawić się uczucie senności.
Skutkiem takiego działania będzie wzmocnienie chorego, poprawa samopoczucia i szybszy proces leczenia.

BIOTERAPEUCI, KTÓRZY U NAS PRZYJMUJĄ : EWA MIAZGA i KAZIMIERZ MATYJAS.

Klawiterapia

to nieinwazyjna i niezwykle skuteczna metoda leczenia oparta na refleksoterapii i akupunkturze. Stosując klawiterapię wzbudzamy utracone przewodnictwo nerwowe poprzez ucisk „chorego” miejsca specjalistycznym narzędziem zwanym „klawikiem” (łac. clavus), które w swym kształcie i wyglądzie przypomina gwóźdź. Klawiki wykonane są ze stali chirurgicznej zaprojektowanej i obrobionej laserowo tak, by narzędzie pomimo pewnej ostrości nie naruszało ciągłości naskórka pacjenta. Wspomniane zaostrzenie klawika spełnia funkcję stymulującą impuls nerwowy, który dociera do kluczowych struktur układu nerwowego Podczas pierwszych zabiegów klawiterapii związanych z odreagowaniem nerwowym oraz znoszeniem innych dolegliwości, osoba odczuwa ból połączony z pieczeniem.
Po kilku lub kilkunastu sekundach dotykania ostrą stroną klawików ból i pieczenie ustaje. W tym miejscu występuje bardzo silne, rozległe przekrwienie - zaróżowiona skóra.

Bardziej przekrwione strefy po odreagowaniu układu ośrodkowego i obwodowego oraz innych miejsc na powierzchni skóry wskazują, które nerwy lub miejsca są szczególnie zatrute, przeciążone, obolałe, mniej sprawne. Czas oddziaływania klawipresury zależy od występujących w danym przypadku symptomów i konkretnego zadania, które przed sobą stawiamy i waha się od 45-60 minut. Zabiegi powinny być wykonywane systematycznie (o podobnej porze dnia) raz w tygodniu. Po 2-3 tygodniowym cyklu zabiegów należy zrobić 1-2 tygodniową przerwę, po której rekomendowane jest powtórzenie cyklu zabiegów. Takich cykli można powtórzyć kilka – w zależności od występujących schorzeń.

Metodę klawiterapii stosuje się w przypadku :

  • większości problemów narządu ruchu (poza deformacjami pourazowymi
    i zwyrodnieniowymi ),

  • chorób reumatoidalnych,

  • bólów głowy, bóle głowy mogą mieć rozmaitą lokalizację. Mogą mieć charakter połowiczy, rozlany lub wędrujący, zawrotów głowy,

  • migren,

  • stwardnienia rozsianego (wyraźnie zmniejsza niedowłady i zaburzenia czuć),

  • niewydolności oddechowej,

  • nerwicach. 

ZABIEG KLAWITERAPII WYKONUJE Pani Ludmiła Augustyn

 

Kręgarstwo

to jedna z najstarszych metod leczenia kręgosłupa znana już w starożytności. Terapia manualna, chiropraktyka lub kręgarstwo - to różne nazwy tej samej metody leczniczej. Opiera się ona na założeniu, że większość chorób, które nas nękają, spowodowana jest przesunięciem kręgów kręgosłupa. Po nastawieniu kręgu, organizm w sposób naturalny usuwa chorobę. Kręgosłup to miejsce gdzie znajduje się rdzeń kręgowy. Odchodzące od niego włókna nerwowe łączą się ze wszystkimi częściami ciała. Dzięki temu mózg może wysyłać poprzez rdzeń rozkazy nawet do najmniejszego palca u nogi. Jeżeli kręgi nie są na swoim miejscu, uciskają włókna nerwowe, co powoduje zakłócenia w przesyłaniu impulsów nerwowych do narządów. Wtedy pojawiają się różne dolegliwości. Chiropraktyka polega na ręcznym manipulowaniu kręgami, które ma przywrócić ruchomość stawów kręgosłupa i tak ustawić kręgi, by nie uciskały nerwów odchodzących od rdzenia kręgowego. Zabieg kręgarski połączony jest z masażem leczniczym i doskonale usuwa bóle kręgosłupa.
Wzrost zainteresowania masażem w ostatnich latach związany jest z tendencją coraz bardziej powszechnego wykorzystywania w medycynie naturalnych metod leczenia. Mogą one w dość skuteczny sposób uzupełnia, a niekiedy zastępować leczenie farmakologiczne czy chirurgiczne.
Masażysta doskonale radzi sobie ze wszystkimi schorzeniami kręgosłupa i układu kostnego. Lordozy, kyfozy, przepukliny krążkowe, zespół bolesnego barku, rwa kulszowa, dyskopatia, a także otyłość to dolegliwości, w których jego dłonie przynoszą ulgę oraz powrót do równowagi.

KRĘGARZ- MASAŻYSTA, KTÓRY U NAS PRZYJMUJE: KRYSTIAN ROJEK.

Aparat Oberon  

to urządzenie niezwykle pomocne do wczesnego zdiagnozowania choroby. Naukowcy rosyjscy opracowali, a europejscy i amerykańscy wykonali nowoczesne urządzenie, które znajduje uszkodzenia oraz stany patologiczne organów i tkanek człowieka. Aparat umożliwia uzyskanie pełnej informacji o zdrowiu i najwcześniejszych sygnałach pojawienia się symptomów chorobowych. Działa dogłębnie i bardzo dokładnie, gdyż wykorzystuje możliwość rejestracji i pomiaru fal elektromagnetycznych emitowanych przez poszczególne tkanki i organy. Jednocześnie działa bezinwazyjnie, nie wpływając w żaden sposób na strukturę komórek.

BADANIE APARATEM OBERON PRZEPROWADZA: dr HALINA WOROBIOWA.

Irydologia

zajmuje się diagnozą stanu zdrowia na podstawie wyglądu tęczówki oka. Umożliwia kompleksową ocenę stanu zdrowia, oraz ocenę układów i narządów organizmu. Podstawowym założeniem irydologii jest stwierdzenie, że każdej części naszego organizmu odpowiada ściśle określony obszar na powierzchni tęczówki oka. Jest to możliwe bo nasze organy wewnętrzne są połączone nerwami z określonymi częściami tęczówki. W ten sposób wszystkie zmiany chorobowe w naszym organizmie są od razu widoczne na tęczówce.

BADANIE IRYDOSKOPEM PRZEPROWADZA: dr HALINA WOROBIOWA.

bok_prawy.jpg